Băng keo giấy

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Giá: Liên hệ

  – Có 2 loại: Viết được thấm nước và không viết được không thấm nước.
  – Băng keo giấy nâu 2.4cm x 50Yards làm bằng vật liệu làm bằng giấy có quét keo.

 • Giá: Liên hệ

  – Có 2 loại: Viết được thấm nước và không viết được không thấm nước.
  – Băng keo giấy nâu 4.8cm x 50Yards Làm bằng vật liệu làm bằng giấy có quét keo.

 • Giá: Liên hệ

  Băng keo giấy nhăn 0.4cm x 23Yards là loại băng keo có bề mặt là vật liệu làm bằng giấy có quét keo, thấm nước. Băng keo giấy nhăn là loại băng keo đăc biệt.

 • Giá: Liên hệ

  Băng keo giấy nhăn 1.2cm x 23Yards là loại băng keo có bề mặt là vật liệu làm bằng giấy có quét keo, thấm nước. Băng keo giấy nhăn là loại băng keo đăc biệt.

 • Giá: Liên hệ

  Băng keo giấy nhăn 2.4cm x 23Yards là loại băng keo có bề mặt là vật liệu làm bằng giấy có quét keo, thấm nước. Băng keo giấy nhăn là loại băng keo đăc biệt.

 • Giá: Liên hệ

  Băng keo giấy nhăn 3.6cm x 23Yards là loại băng keo có bề mặt là vật liệu làm bằng giấy có quét keo, thấm nước. Băng keo giấy nhăn là loại băng keo đăc biệt.

 • Giá: Liên hệ

  Băng keo giấy 4.8cm x 23Yards là loại băng keo có bề mặt là vật liệu làm bằng giấy có quét keo, thấm nước. Băng keo giấy là loại băng keo đăc biệt.