Mex, Dựng, Keo giấy

Hiển thị 1–12 of 13 kết quả

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột mè: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…

 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột 8080 dày: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…

 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột 8060 dày: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…

 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột 8040 dày: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…

 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột 8040: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…

 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột 8035: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…

 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột 8030: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…

 • Giá: Liên hệ

  Keo giấy hột 8025: mỏng – dày từ 18gram => 80gram.
  – Keo 100%pes hạt keo được phân bố điều trên mặt vải đảm bảo sự kết dính giữa mex phụ liệu và phôi vải.
  – Đảm bảo sự kết dính không bị bong tróc khi giặt ủi.
  – Keo giấy hột hiện này trên thị trường có 2 khổ chính là 40” ( 1m) và 60” ( 1.5m).

  Định lượng ( gr/m2) : 25 – 32 – 37 – 42 – 47 – 67 – 87
  – Khổ rộng ( Inch ) : 40, 60”
  – Chiều dài / Cuộn : 100Yds
  – Màu sắc : Trắng / Xám / Đen
  – Độ cứng : Mềm
  – MOQ : 2.000 Yds
  – Công Dụng : Định hình, tạo phom sản phẩm, dùng nhiều trong thiết kế thời trang, mũ lông, quần áo, túi ví các loại,…