Nhãn in Satin

Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Giá: Liên hệ

  – Gồm 2 loại chính: có biên và không có biên.
  – Ngoài ra, khi đặt Nhãn in Satin Trắng khách hàng cần đưa ra yêu cầu In 1 màu hay nhiều màu (tùy thiết kế của Khách Hàng)
  – Thành Phẩm: cắt rời, cắt gấp 2 đầu, cắt gấp chéo.

 • Giá: Liên hệ

  – Gồm 2 loại chính: có biên và không có biên
  – Chủ yếu in 1 màu trắng tinh trên nền đen
  – Thành Phẩm: cắt rời, cắt gấp 2 đầu, cắt gấp chéo.

 • Giá: Liên hệ

  – Kích thước chuẩn: 25 x 110 mm
  – Số lượng tối thiểu: 1000 cái / mẫu
  – Chất liệu: chỉ dệt Hàn Quốc
  – Qui cách: Dệt 2 lớp
  – Nhãn cắt từng sản phẩm

 • Giá: Liên hệ

  – Kích thước chuẩn: 50 x 130 mm
  – Số lượng tối thiểu: 1000 cái / mẫu
  – Chất liệu: satin
  – Qui cách: in
  – Nhãn cắt từng sản phẩm

 • Giá: Liên hệ

  – Kích thước chuẩn: 20 x 50 mm
  – Số lượng tối thiểu: 1000 cái / mẫu
  – Chất liệu: chỉ dệt Hàn Quốc
  – Qui cách: Dệt 2 lớp
  – Nhãn cắt từng sản phẩm

 • Giá: Liên hệ

  – Kích thước chuẩn: 50 x 100 mm
  – Số lượng tối thiểu: 1000 cái / mẫu
  – Chất liệu: satin
  – Qui cách: in trên Satin
  – Nhãn cắt từng sản phẩm

 • Giá: Liên hệ

  – Kích thước chuẩn: 55 x 80 mm
  – Số lượng tối thiểu: 1000 cái / mẫu
  – Chất liệu: satin
  – Qui cách: in
  – Nhãn cắt từng sản phẩm

 • Giá: Liên hệ

  – Kích thước chuẩn: 15 x 140 mm

  – Số lượng tối thiểu: 1000 cái / mẫu

  – Chất liệu: satin

  – Qui cách: in

  – Nhãn cắt từng sản phẩm

 • Giá: Liên hệ

  – Kích thước chuẩn: 50 x 60 mm
  – Số lượng tối thiểu: 1000 cái / mẫu
  – Chất liệu: satin
  – Qui cách: in
  – Nhãn cắt từng sản phẩm